Sistem ključ u ruke - Delfin DOO

Go to content

Main menu:

Sistem ključ u ruke

Delatnost


IZGRADNJA FABRIKE ZA PROIZVODNJU KERAMIČKIH PLOČICA  
3.400 m², ŠABAC.  
 
Izgradnja hala visine 8, 16 i 24 m. AB temelji samci i trake, čelični stubovi i krovni nosači sa metalnom podkonstrukcijom za krovne i ivkama od plastificiranog lima.  
Kompletna rekonstrukcija postojećih hala, izrada novih AB temelja za teška postrojenja i izrada odvodnih kanala za odvod tehnološke vode, podzemnih voda, elektrorazvoda,  kao i komplet izrada hidrantske mreže, vanjske i unutrašnje.
Rekonstrukcija mokrih čvorova, svlačionica i tuševa sa razvodom hladne i tople vode, izrada kanalizacione i atmosferske mreže iz hale i sa platoa sve do recepijenta otpadnih voda.


INVESTITOR „IM-MO“ KERAMIKA
 AUSTRIJA


IZGRADNJA FABRIKE ZA PROIZVODNJU SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJU MESNIH PROIZVODA 
 2.100 m², INĐIJA.   

Dogradnja (630 m²), rekonstrukcija i adaptacija postojećeg objekta.
Dogradnja ( P+1) AB temelji samci i trake sa AB stubovima, AB gredama i AB pločama – podna, spratna i krovna. Ravan krov sa termo i hidroizolacijom od villa - plastai elastovila. 
Komplet rekonstrukcija mokrih čvorova sa dovodom tople i hladne vode i odvodom fekalnih voda. 
Komplet razvod tehnoloških voda do separatora i kasnije do prijemnog šahta kanalizacije 
Komplet hidrantsku mrežu vanjska i unutračnja,povezivanje sa bunarom i gradskom vodom. 
Komplet atmosferska kanalizacija koja je preko ahtom za gradsku kanalizaciju.
Komplet elektro-instalacija.a,povezivanje sa bunarom i gradskom vodom. 
Komplet atmosferska kanalizacija koja je preko ahtom za gradsku kanalizaciju. 
Komplet elektro-instalacija.


INVESTITOR „KOSTAS A. ZACHARIA" 
KIPAR


IZGRADNJA FABRIKE ZA PROIZVODNJU ČARAPA 
NOVO MILOŠEVO.   

AB stope-čašice povezane AB gredama. U čašice ugrađeni montažni AB stubovi na koje  se oslanjaju montažni AB krovni nosači i AB rožnjače.  
Između stubova fasadni zidovi zidani fasadnom ciglom d=25 cm. 
Komplet hidrantska mreža, odvodni kanali i AB podovi.


INVESTITOR „ITALTEX INTIMO“ 
ITALIJA


IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE NA RUDNIKU JAZOVNIK.  
 
Upravna zgrada izgrađena u zaseku terena, prizemlje ukopano, drenirano i obezbeđeno od  eventualnog klizanja.


INVESTITOR „ALAS – KAMEN“ 
AUSTRIJA


IZGRADNJA DVE KOLSKE ELEKTRONSKE VAGE,  
BEOČIN


INVESTITOR „LAFARGE“ 
FRANCUSKA


IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE GP „DELFIN“


INVESTITOR GP „DELFIN“
 VETERNIK – NOVI SAD


VEĆI BROJ PRIVATNIH STAMBENIH OBJEKATA
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu